İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Angajman Kuralları

Angajman kuralları bir ülkenin kara, hava ve deniz kuvvetleri ile diğer askeri unsurlarının kuvvet kullanımı durumların da uygulaması gereken askeri emirleri tanımlayan bir kavramdır. Söz konusu kavrama ilişkin tanıma ilk kez 1958 yılında ABD’nin Askeri ve Ortak Terimler Sözlüğü’nde yer verilmiştir. Soğuk Savaş boyunca ABD ve Sovyetler Birliği’nin küçük bir olayın bile nükleer bir savaşa dönüşebileceğinden, uluslararası hukukun kuvvet kullanımını yasaklaması, teknoloji alanındaki gelişmeler ve barışı koruma operasyonlarında askeri güçlerin artan kullanımı, angajman kurallarına duyulan ihtiyacı artırmıştır. Angajman kuralları bir ülkenin, başka bir ülkenin toprak bütünlüğünü tehdit etmesi, hava sahasını ve karasularını ihlal etmesi durumunda verilecek askeri tepkinin şartlarını ve…

www.halrum.com © 2020 - Tüm hakları sakldır.