İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Göçmen Kaçakçılığı

Göçmen kaçakçılığı, ekonomik, sosyal ya da siyasî nedenlerle ülkelerini terk etmek durumunda kalan ve daha iyi yaşam koşullarına ulaşacaklarını düşündükleri ülkelere doğru yola çıkan, ancak yasal yollarla hedefledikleri ülkelere gidemeyen insanları, yasadışı yollarla bu ülkelere ulaştırmayı taahhüt ederek maddî kazanç sağlayan suç organizasyonlarının adıdır. Bu yasadışı suç organizasyonlarında görev alan kaçakçılar, değişik rollerde yer almakta, farklı yöntem ve araçlar kullanarak sınır geçişlerini kolaylaştırmakta ve göçmenlerin maddî varlıklarından çıkar elde etmeyi amaçlamaktadırlar.

Uluslararası göç hareketliliğine bir düzen getirmek ve bu şekilde toprak bütünlüğünü koruma altına almak isteyen ülkelerin uygulamış oldukları sınır politikalarına karşın göçmen kaçakçılığı organizasyonları, yasadışı yolları alternatif olarak geliştiren ve göçmenlerin sınırları aşmalarını sağlayan ve bundan da kazanç elde etmeyi amaç edinen yapılardır.

Literatürde göçmen kaçakçılığı, hayat koşullarını yükseltmek amacıyla sosyal, siyasî ve ekonomik birçok nedenden dolayı göç etme istek ve zorunluluğu içerisindeki bireylerin yasal olmayan yollarla başka ülkelere para karşılığında götürülmeleri olarak tanımlanırken; Türk Hukuk sistemi içinde bu konu, “doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddî menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan; bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkân sağlayan, Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan” kişiler/eylemler şeklinde yer almaktadır. (TCK. Madde 79).

Kaynakça: İç İşleri Bakanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Güvenlik Terimleri Sözlüğü, Mayıs 2017

www.halrum.com © 2020 - Tüm hakları sakldır.