İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Gizli Soruşturmacı

Gizli soruşturmacı sık sık muhbir kavramı ile karıştırılan bir kavramdır. Uygulamada ve doktrinde gizli soruşturmacı yerine gizli görevli, gizli ajan, yeraltı ajanı veya kısaca ajan gibi ifadelere rastlamak mümkündür.

Gizli soruşturmacı müessesi ülkemizde bazı suçların ortaya çıkarılmasında özel bir soruşturma usulü olarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 139’uncu maddesinde düzenlenmiştir. Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te gizli soruşturmacı: “Gerektiğinde örgüt içine sızmak, gözetlemek, izlemek, örgüte ilişkin her türlü araştırmada bulunmak ve örgütün işlediği suçlarla ilgili iz, eser, emare ve delilleri toplamak ve muhafaza altına almakla görevlendirilen kamu görevlisini” ifade etmektedir.

Gizli soruşturmacı, kolluk güçlerinin özellikle organize suçla mücadelede, suç örgütü içine kendi elemanlarını sızdırarak, örgütün faaliyetlerini yakından takip etmeleri ve suç delillerini toplamaları açısından çok önemli bir koruma tedbiri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kaynakça: İç İşleri Bakanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Güvenlik Terimleri Sözlüğü, Mayıs 2017

www.halrum.com © 2020 - Tüm hakları sakldır.