İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Gelişmekte Olan Ülkeler

Bir ülkenin sosyo-ekonomik durumunu, gelişmiş diğer ülkelerin sosyo-ekonomik durumlarıyla kıyaslayarak anlatan bir kavramdır. Daha çok ekonomi alanında kullanılmasına karşın, gelişme/kalkınmayla ilgili sosyal bilim alanlarında da sıkça kullanılmaktadır. Genel olarak kavramın içeriğinin, Batılı kuramcıların modern toplumlar dışında kalan ülkelerin toplumsal ve ekonomik koşullarını anlama ve adlandırma sürecinde şekillendiği söylenebilir. Bir ülkenin ne ölçüde geliştiğinin ölçülmesi hem ekonominin hem de sosyolojinin ana temalarından birisidir. Bir ülkenin gelişme yolunda olup olmadığının anlaşılabilmesinin koşulları ortaya konulabilmelidir. Ekonomistler özellikle kişi başına düşen millî geliri bir ülkenin kalkınmışlığına temel bir ölçüt olarak ele almaktadırlar. Şüphesiz bir ülkenin mal ve hizmet üretimi o ülkenin kalkınmışlığının bir göstergesidir.

Kaynakça: İç İşleri Bakanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Güvenlik Terimleri Sözlüğü, Mayıs 2017

www.halrum.com © 2020 - Tüm hakları sakldır.