İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Federalizm

Bir kavram olarak “Federalizm”, federal modellerin siyasal bir sisteme uygulanması gerektiğini öngören kural koyucu (normatif) bir yaklaşımı ifade etmektedir. Federalizm, federasyon kavramıyla eşanlamlı olarak da kullanılmaktadır; fakat özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan literatürde federalizmin kural koyucu, felsefi hatta ideolojik yönleri vurgulanmak suretiyle federasyonla aralarındaki kavramsal ayırım belirginleşmiştir. Federalizm farklı unsurların farklılıklarını koruyarak kendi dışında oluşacak bir merkeze belirli bir oranda tabi olunması anlamına gelmektedir. Diğer bir deyişle muhalefet etme sürecinin belirli bir düzen içerisinde sistematik bir hale gelmesidir. Bu sistematik düzenin dışında, üniter sistemde öncelik merkeze ait olmasına rağmen, federalizmde öncelik yerele ve coğrafî örgütlenmeye aittir. Dar anlamda federalizm; politik sistemlerin bütün olarak sürekliliğini sağlayan siyasal bir entegrasyondur. Geniş anlamda ise, bir siyasal hareket tarzıdır ki, bu hareket tarzı, herhangi bir politik sistemi canlandıran çeşitli ortaklaşa ilişkileri gerektirir.

Kaynakça: İç İşleri Bakanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Güvenlik Terimleri Sözlüğü, Mayıs 2017

www.halrum.com © 2020 - Tüm hakları sakldır.