İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Federal Devlet

Federal devletin kelime olarak federasyon, federal sistemli devlet, federalizm, federal tip devlet gibi farklı kullanımları mevcuttur. Federalizm ya da federal devlet etimolojik olarak ‘sözleşme veya anlaşma’ anlamında kullanılan latince ‘foedus’ kelimesinden türemiş olup, bir devlet içinde gücün bölgesel olarak dağıtıldığı legal ve politik yapıları ifade etmektedir.

Federal devlet, kendi içlerinde (anayasalarında tanımlanmış) belli bir özerkliğe sahip olan iki veya daha fazla devletin merkezî bir yönetime tabi olarak oluşturdukları bir devlet topluluğu olarak tanımlanabilir. Federal devlette, federal hükümet bir devlet olduğu gibi federe devletler de (eyaletler, kanton, lander) birer devlettir.

Federal devlet politik bir form olarak, birbirinden farklı iki katmanlı devleti gerektirir. Üst katmanda federal Hükümet yönetimi bulunurken, alt katmanda ise eyalet yönetimleri veya eyalet devletleri yer alır. Bu farklı katmanlardaki iki devlet, hukukî veya siyasî anlamda birbirinin emrinde değildir. Bunun temel özelliği, paylaşılmış egemenliktir.

Federal devlet yapısının en önemli özelliği, egemenliği merkez ve çevre kurumlarıyla paylaşmasıdır. Bu teorik olarak merkez (federal Hükümet) ve çevre kurumlarının (eyaletler, kanton, lander) birbirlerinin güç alanına girmemesini sağlar. Federal sistemler birlik ve bölgesel farklılıklar arasında uzlaşmaya dayanır. Bu uzlaşma, etkili merkezî güç ve bu gücü kontrol etme ve kısıtlama ihtiyacı üzerinedir. Dünyanın üçte biri federal yapılı devletler tarafından yönetilmektedir. Buna rağmen dünyadaki federal devletlerin hiçbirinin federal yapısı birbirinin aynısı değildir.

Kaynakça: İç İşleri Bakanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Güvenlik Terimleri Sözlüğü, Mayıs 2017

www.halrum.com © 2020 - Tüm hakları sakldır.