İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Eylemsizlik Süreci

Türkiye özelinde, PKK terör örgütü orijinli bir kavram olarak değerlendirilebilecek “Eylemsizlik Süreci”ni, örgütün ilan ettiği bir tür geçici (sözde) ateşkes süreci olarak anlamlandırmak mümkündür. Temel niteliklerinden biri, örgüt tarafından tek taraflı olarak ilan edilmesi ve Devlette hukukî bir karşılığının bulunmaması olarak ifade edilebilir. Misilleme ve savunma haricinde “taarruz” nitelikli askerî eylemler/saldırılar yapmama, üs alanlarına dönme, hakimiyet alanlarını terk etme gibi bir söylemsel içeriğe sahip olan Eylemsizlik Süreci, PKK’nın dönemsel olarak uyguladığı bir taktik manevra olarak değerlendirilebilir.

Eylemsizlik Süreci, bir diğer ifade ile, örgütün askeri/stratejik anlamda zayıfladığı/zorlandığı ve politik pozisyonunun sarsıldığı dönemlerde tedavüle soktuğu bir olgudur. PKK, başlattığı Eylemsizlik Süreci’ni sürdürmek için günün konjonktürüyle irtibatlı bir takım koşullar üretmekte ve politik söylemini, “ateşkesin kesin ateşkese dönüşmesi için koşullar” ya da “eylemsizliğin kalıcı barışa evrilmesi” şeklinde kurgulamaktadır. Söz konusu koşullar, -konjonktürel olarak değişmekle birlikte- 1999’dan bu yana devam eden cezaevi süreci çerçevesinde; Abdullah Öcalan ile görüşme, görüşmelerin düzeyinin yükseltilmesi, A.Öcalan’a örgüt ve kamuoyuyla ilişkilerini daha geniş bir ölçekten sürdürebilmesi imkanlarının kazandırılması ve A.Öcalan’a özgürlük verilmesi şeklinde bir ana içeriğe sahiptir. Ayrıca, operasyonların durdurulması, yeni bir anayasa yapılması, araştırma komisyonları kurulması, seçim barajının düşürülmesi gibi kategorik ve jenerik olarak sürekli tekrar edilen bir içerikten de bahsetmek mümkündür.

PKK literatüründe, sözlük anlamından çok farklı bir anlam ihtiva eden eylemsizlik; sözlük anlamının işaret ettiği bir faaliyetsizlik durumunun aksine, çok boyutlu yarar beklenen bir kavram görünümündedir. Zira Eylemsizlik Süreci ilan edilmesi dahi bir propaganda mekanizması olarak işlevselleşmektedir. Buna göre PKK’nın “barıştan” yana pozisyon aldığı ve karşılığında siyasi otoritenin saldırılara devam ettiği gibi bir söylem ile uluslararası kamuoyunda kendine zemin oluşturma çabalarının altı çizilmelidir.

Kaynakça: İç İşleri Bakanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Güvenlik Terimleri Sözlüğü, Mayıs 2017

www.halrum.com © 2020 - Tüm hakları sakldır.