İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Eyalet Yönetimi

Eyalet, genellikle valiler tarafından yönetilen ve idarî açıdan bir takım özerkliklere sahip; anayasal olarak federal devletin aslî bir parçası olan; yine anayasadan aldığı yetki ile çeşitli ölçülerde kendi iç işlerinde ve yönetimde bağımsız idare birimidir.

Federal devletin anayasal yapısına göre eyaletlerin başında halk tarafından seçilmiş vali (ABD), atanmış vali (Avustralya) ya da seçilmiş başbakan (Almanya) bulunabilir. Eyalet çoğu zaman federal devletin kurucu ve her durumda aslî bir parçasıdır.

Federal Hükümet bir devlet olduğu gibi eyaletler de birer devlettir. Federal devlet politik bir form olarak, birbirinden farklı iki katmanlı devlet anlamına gelmektedir. Üst katmanda federal Hükümet yönetimi bulunurken, alt katmanda ise eyalet yönetimleri veya eyalet devletleri yer alır. Bu farklı katmanlardaki iki devlet, hukukî veya siyasî anlamda birbirinin emrinde değildir. Bunun temel özelliği, paylaşılmış egemenliktir. Federal devlet yapısının en önemli özelliği, egemenliği merkez ve çevre kurumlarıyla paylaşmasıdır. Bu teorik olarak merkez (federal Hükümet) ve çevre kurumlarının (eyaletler) birbirlerinin güç alanına girmemesini sağlar.

Kaynakça: İç İşleri Bakanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Güvenlik Terimleri Sözlüğü, Mayıs 2017

www.halrum.com © 2020 - Tüm hakları sakldır.