İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Europol (Avrupa Polis Ofisi)

EUROPOL (European Police Office), Avrupa Birliği ülkelerince uluslararası suçla daha etkin bilgi paylaşımı ve işbirliği amacına yönelik olarak kurulmuş bir kolluk birimidir. Kuruluşu 1992 tarihli Maastricht Antlaşması’na dayanır. 1992 yılı başında, Hollanda’nın Lahey kentinde, EUROPOL Uyuşturucu Birimi olarak sınırlı operasyonlarla işe başlamış, 1998 sonlarında tüm AB ülkeleri tarafından onaylanmış ve tam olarak 1 Temmuz 1999 tarihinde işlevsel hale gelmiştir. Zamanla yapılan mevzuat değişiklikleriyle organize suçlar, terör, uyuşturucu, insan ticareti gibi diğer önemli suçlar da faaliyet kapsamına alınmıştır.

AB Konseyi’nin 2009 yılında aldığı kararla EUROPOL bir AB Kurumu statüsü kazanmıştır. Bununla kurumun suçla mücadelede daha aktif olması hedeflenmiştir. EUROPOL’ün operasyonel yetkisi yoktur. Bu bakımdan ilgili üye ülkelerin aksi bir talebi ve onayı olmadıkça operasyon, arama, el koyma, gözaltı gibi adlî soruşturma kapsamına giren faaliyetlerde bulunmaz. Daha çok ilgili ülke polislerinin suçla mücadelede etkinliğini arttırmak üzere koordinasyon, etkin bilgi paylaşımı, istihbarat ve suç analizi, eğitim ve teknik destek sağlama gibi alanlarda çalışır. Faaliyetlerini üye ülkelerin polis teşkilatlarını temsil eden geçici görevliler üzerinden, kendi ülkeleri ile irtibat kurarak, gerçekleştirir ve bu yolla AB sınırları içindeki suçla mücadele operasyonlarına teknik destek sağlar.

EUROPOL Yöneticisi AB ülkelerinin Adalet ve İçişleri Bakanları Konseyince seçim yoluyla ve 4 yıllığına seçilir. EUROPOL; üye ülkelere terörizm, uyuşturucuyla mücadele, insan ticareti, yasadışı göç, siber suçlar, fikrî mülkiyet suçları, sigara kaçakçılığı, kalpazanlık, vergi kaçakçılığı, kara para aklama, yasa dışı motorlu taşıt ticareti gibi suçlarla mücadele ve bunların soruşturulmasında destek olur. Terörizmle mücadele, EUROPOL Sözleşmesi’nde kuruluşun temel görevlerinden birisi olarak belirtilmiştir. Bu açıdan EUROPOL, Avrupa’nın terörizmle mücadelesinde öne çıkan ve önemli roller oynayan kuruluşları arasındadır. Bunda misyon açısından EUROPOL’ün kanun uygulayıcı (law enforcement) bir kuruluş olması kadar Avrupa ülkelerinin polis teşkilatları arasında önemli bir koordinasyon unsuru olmasının da rolü vardır.

ABD’de gerçekleşen 11 Eylül saldırılarından sonra EUROPOL’ün terörle mücadele algısı ve reaksiyonu güçlenmiştir. Saldırıların ardından istihbarat paylaşımı için 24 saat esası ile çalışan “Terörizmle Mücadele Görev Gücü” (Counter Terrorism Task Force, CTTF) adlı operasyon merkezî kurulmuştur. 2001 yılı Kasım ayı ortasında faal olarak çalışmaya başlayan bu birimin üç temel amacı vardır:
• Terörle mücadele için bilgi ve istihbarat toplamak
• Bu bilgileri analiz ederek strateji geliştirmek
• Tehdit değerlendirmesinde bulunmak

Kaynakça: İç İşleri Bakanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Güvenlik Terimleri Sözlüğü, Mayıs 2017

www.halrum.com © 2020 - Tüm hakları sakldır.