İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Eurojust

Avrupa Birliği’nin, 1999 yılında yapılan Tampere Zirvesi’nde alınan bir karar sonucunda, sınır aşan önemli suçların soruşturulması ve kovuşturulmasını koordine etmede yardımcı olmak üzere, üye devletlerden gelen, yargıç, savcı ya da eşdeğer yetkiye sahip polis görevlilerinden oluşacak geçici bir adlî işbirliği birimi kurulmasına ve bu birimin, “Konseyin imkânlarıyla desteklenmesi”ne karar verilmiştir.

Eurojust, 14 Aralık 2000 tarihli Avrupa Birliği Konseyi kararı ile Birliğin‘geçici’ adlî işbirliği ünitesi olarak kurulmuş ve çalışmalarına 1 Mart 2001 tarihinde Brüksel’de başlamıştır. Şubat 2002 tarihli Konsey Kararı ile birlikte, Eurojust, Avrupa Birliği’nin ‘kalıcı’ bir kurumu olarak oluşturulmuştur. Nisan 2003 tarihinden itibaren merkezî Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Eurojust, 28 Avrupa Birliği üye ülkesinden gelen hâkim, savcı veya bunlara eşdeğer yetkiye sahip polis görevlilerinden oluşmaktadır.

Eurojust’ın görevi, iki veya daha fazla üye devletin karıştığı sınır aşan ciddî suçlarla ve organize suçlarla mücadelede ulusal savcılık mercileri arasında daha iyi işbirliğine imkân sağlamak ve özellikle EUROPOL analizlerine dayanarak Avrupa Adlî Yargı Ağı (European Judicial Network, EJN) ile yakın işbirliği içinde organize suç davalarındaki adlî soruşturmaları desteklemektir. Bu amaçla Eurojust, üye devletlerdeki adlî birimler ile EUROPOL ve diğer birimler arasında koordinasyonu sağlar.

Eurojust’ın amaçları, ağır suçluluk ve özellikle organize suçlar alanında, bu suçlarla bağlantılı olarak iki ya da daha fazla üye devleti ilgilendiren soruşturma ve cezakovuşturma tedbirleri çerçevesinde, şunlardır:
a) Antlaşmalar çerçevesinde çıkarılan hükümlere göre yetkili olan bir kurum tarafından gönderilen her bilgiyi ve üye devletlerin yetkili makamlarından gelen her talebi göz önünde bulundurmak suretiyle, üye devletlerin yetkili makamları arasında üye devletlerde yürütülmekte olan soruşturma ve ceza kovuşturması tedbirlerinin koordinasyonunu desteklemek ve iyileştirmek;
b) Üye devletlerin yetkili makamları arasında, karşılıklı tanıma prensibine katkı sağlayan argümanlar dâhil olmak üzere, özellikle adlî yardımlaşma ile ilgili taleplerin ve kararların yerine getirilmesini kolaylaştırmak;
c) Üye devletlerin yetkili otoritelerini, soruşturma ve ceza kovuşturması tedbirlerinin daha etkili olmasını sağlamak için farklı alanlarda desteklemek.

Eurojust’ın görev alanı, EUROPOL’ün yetkisine giren uyuşturucu ticareti, göç şebekelerinin katıldığı suçlar, yasadışı motorlu taşıt ticareti, çocuk pornografisi, her türlü insan ticareti, para ve diğer ödeme araçları ile ilgili kalpazanlık, radyoaktif ve nükleer maddelerin yasadışı ticareti, terörizm suçları ile bu suç türleri ile bağlantılı kara para aklama faaliyetlerinin önlenmesi suçlarıdır. Eurojust, sayılan suçlar dışında, amaçlarına uygun olarak, bir üye devletin yetkili makamlarının talebi üzerine soruşturma ve ceza kovuşturması tedbirlerini destekleyebilir.

Kaynakça: İç İşleri Bakanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Güvenlik Terimleri Sözlüğü, Mayıs 2017

www.halrum.com © 2020 - Tüm hakları sakldır.