İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Etnik Milliyetçilik

Mikro millîyetçilik (micronationalism) olarak da adlandırılan etnik millîyetçilik (ethnicnationalism) üst kimlik veya daha kapsayıcı olan ulus (millet) gibi dil, tarih ve kültür vb. üst birleştirici unsurlar yerine, daha küçük ve dar kapsamlı kabile, aşiret veya kan bağına dayanan bir “biz”i benimsemek, farklı bir kimlik iddiasında bulunmaktır.

Etnik millîyetçilik “etnik grup” odaklı olduğu için ülke sınırları içerisindeki (bu ülke federal bir ülke olabileceği gibi bir ulus-devlet de olabilir) diğer kültür ve değer(ler) i “öteki” olarak algılamaktır. Ortak çizgi, kolektif hareket, bir gruba (üst grup-millet) aidiyet, kökeni farklı tüm etnik grupları birleştirici özellikler etnik grupların farklılık oluşturma çabasına temelde terstir. Bu nedenle etnik millîyetçiliğin özü “biz” ve “öteki” çatışmasına dayanır. Böyle bir çatışma ortamında etnik millîyetçilik yapan grup diğer etnik grup (hâkim grubu veya ulusu) veya grupları da kendisi ile eşdeğer görme ve etnik kimliklerini de kendi etnik grubunun rakibi olarak görme gibi bir pozisyonda olur ve böylece bütünleştirici olan kültürel millîyetçilikten -en güzel örneklerinden biri de ABD’dir- ayrılır.

Kaynakça: İç İşleri Bakanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Güvenlik Terimleri Sözlüğü, Mayıs 2017

www.halrum.com © 2020 - Tüm hakları sakldır.