İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Etnik Grup

“Etnik” kelimesi Yunanca olup “arkadaş”, “insan” veya “kabile” anlamlarına gelmekte ve birçok sosyal bilimci tarafından kendisine yakın anlamlı “etniklik”, “etnik gruplar”, “etnik bölgeler” veya “etnik uluslar” gibi kelimelerle aynı anlamda sıkça kullanılmaktadır.

Etnik grup, ortak bir geçmiş ve soydan gelen bir sosyal grup olup, üyeleri grup bilinci ve farkındalığına sahiptir. Etnik gruplar, alt kültür grupları, çıkar grupları ve sosyal sınıflardan farklılık arz etmektedir. Genellikle literatürde ortak soy, dil, gelenek ve yaşantı (geçmişte yaşanan ve grup üyelerini birbirine kenetleyen olaylar- savaşlar, zaferler, ortak paydada birleştiren diğer tüm olaylar) etnik grubu diğer gruplardan veya üst gruplardan ayıran en temel unsurlar olarak gösterilirler.

Farklı etnik grup iddiasında olanların bu bağlamdaki en temel dayanakları dildir. Etnik grup, kendisine yakın anlamda kullanılan ırk ve ulus kavramları ile çoğu zaman karıştırılmaktadır. Etnik grup, bir ulusu oluşturan ve ulus içerisinde kültürel bir kimliği olan grup konumundayken, ırk biyolojik veya kültürel olarak grupların hiyerarşi veya sınıflandırılmasında kullanılan, kişilerin biyolojik özelliklerini esas alan bir yargıdır.

Etnik grupların nasıl oluştuğu ile ilgili literatürde üç temel yaklaşım mevcuttur. Bunlardan birincisi “primordialist yaklaşım” olup etnik grubu diğer gruplardan ayıran temel öğelerin derin kültürel, psikolojik ve biyolojik insan yapıları olduğunu öne sürer. Kanbağı ve gruba aidiyet gibi kültürel faktörler zamanla grup üyeleri arasında “biz” ve “ötekiler” ayırımını belirginleştirir ve “grup kimliğini” ortaya çıkarır. Buna karşın “instrümentalist yaklaşım” etnisitenin arî bir politik fenomen olduğunu iddia eder. Kültür ve diğer değişkenler etnik kimliğin oluşumunda herhangi bir katkıya sahip değillerdir. “Yapısalcı (constructivist) yaklaşım” ise etnik kimliğin elitler tarafından tasarlandığını, yapılandırıldığını ve sosyal olarak ortaya atıldığını savunur. Bu görüşe göre etnisite, sürekli bir değişim ve diğer gruplara karşı tepki halindedir.

Kaynakça: İç İşleri Bakanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Güvenlik Terimleri Sözlüğü, Mayıs 2017

www.halrum.com © 2020 - Tüm hakları sakldır.