İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Etnik Çatışma

Modernleşme süreçlerinde ulus-devlet yapılarının daha da güçlenmesi, kentleşme ve sosyo-ekonomik değişmeler etnik gruplar arasındaki farkındalığın artmasına neden olmuştur. Toplum içindeki güç dengelerinin de değişmesi ve tarihsel süreçlerden gelen gruplar arası korku, nefret, intikam ve kırgınlıklar gibi duygusal eğilimler etnik çatışmayı körükler hale gelmiştir. Farklı etnik kimlikler etrafında kümelenen, kendilerini ve kimlik inşa süreçlerini, dolayısıyla toplumsallaşmalarını sadece bu etnik yapı ile tanımlayan gruplar arası rekabet ekonomik olandan sosyal alana, egemenliğin paylaşılmasına kadar uzanabilmektedir. Bununla birlikte, etnik çatışma, kolonyal geçmişe sahip ülkelerde (Afrika, Okyanusya Adaları, Güney Amerika ülkeleri) ve dağılan imparatorlukların ardında kalan ulus devletlerde (Yugoslavya ve SSCB) sıkça görülmektedir. Bu çatışmalar, küreselleşme süreçlerinde mikro düzeyde yapılan millîyetçilik vurguları ile daha da artmaktadır. Bununla birlikte, telekomünikasyon teknolojilerinin gelişimi ile iletişim ve paylaşım imkânlarının artması, dünyanın farklı ülkelerinde bulunan etnik grupların kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlamıştır.

Çatışmaların pek çok nedeni bulunmakla birlikte, özellikle belirli bir etnik grup tarafından asırlarca kullanılan coğrafî alanlar, etnik çatışmanın ortaya çıkmasının nedenlerinin en başında gelmektedir. Etnik grup tarafından coğrafî bölgeye yüklenen kültürel ve sembolik anlam, çatışmanın nedenlerini pekiştirmektedir. Günümüzde Somalî, İsrail, Filistin, Ermenistan ve Kosova’daki çatışmaların büyük ölçüde toprak anlaşmazlığından kaynaklandığı görülmektedir. Coğrafî alanlarda mevcut yer altı ve yer üstü zenginliklerin paylaşımı da bu çatışmaları özellikle Afrika’da Sahra altı ülkelerde körüklemiştir.

Kaynakça: İç İşleri Bakanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Güvenlik Terimleri Sözlüğü, Mayıs 2017

www.halrum.com © 2020 - Tüm hakları sakldır.